Orkidéfält 50X41 cm akvarell 1800Välkommen till utställning på 
Hylkegårdens café under juli 2020!

Caféet ligger mellan Brantevik och Skillinge. 

Här visar jag flera nya akvareller.
Sensommarväg akvarell 42X33 cm 1800